Werkwijze

Installeren van een woningsprinklerinstallatie is het werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten de installatie die zij leveren en de omstandigheden waarbinnen de installatie zijn werk moet doen, door en door kennen. Dat vraagt om een adequate kwaliteitsborging van de Woningsprinklerinstallateur. De installatie moet voldoen aan vooraf vastgestelde criteria voor systeembeschikbaarheid. Het systeem moet direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van een woningsprinklerinstallatie.

Huisman Installatietechniek/ Sprinklertechniek heeft de afgelopen jaren samen met andere installateurs, Brandweer Nederland, adviseurs en verzekeraars meegewerkt aan het uitwerken van de kwaliteitseisen volgens het CCV.

Op 1 mei 2017 publiceerde het CCV het certificatieschema Woningsprinkler-installaties. De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB) heeft daarvoor recent haar goedkeuring gegeven. Download het CCV-certificatieschema .

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op. Vraag vrijblijvende informatie aan over de mogelijkheden.