CCV-certificatieschema, managementsysteem voor installateurs van woningsprinklers

Een woningsprinklerinstallatie moet voldoen aan vooraf vastgestelde criteria voor systeembeschikbaarheid, zoals aangegeven in het Programma van eisen en de daarin van toepassing verklaarde normen en voorschriften. Het systeem moet ook direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van een woningsprinklerinstallatie.

Levering van een woningsprinklerinstallatie is het werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten de installatie die zij leveren en de omstandigheden waarbinnen de installatie zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een adequate kwaliteitsborging van de Woningsprinklerinstallateur.

Huisman Installatietechniek/ Sprinklertechniek heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan het uitwerken van deze kwaliteitseisen.

Download hier het concept CCV-certificeringschema.

Wij adviseren u graag!

Neem contact met ons op en wij staan u graag bij voor het juiste advies.

Huisman Sprinklertechniek, voor brandveilig wonen.