Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016

Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ object en die niet door opzet is veroorzaakt.

De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij werkt de Brandweeracademie samen met de bij de betreffende branden betrokken brandweerkorpsen en teams brandonderzoek.

In dit jaaroverzicht zijn de gegevens over de brandkenmerken, gebouwkenmerken en menskenmerken van de fatale woningbranden in 2016 weergegeven.

Wij adviseren u graag!

Neem contact met ons op en wij staan u graag bij voor het juiste advies.

Huisman Sprinklertechniek, voor brandveilig wonen.