Huisman in Joure is eerste officieel gecertificeerde woningsprinklerinstallateur

De eerste van Nederland, afgelopen maandag werd het certificaat woningsprinklerinstallateur uitgereikt aan Huisman Installatietechniek uit Joure. Het installatiebedrijf heeft als eerste bedrijf aangetoond woningsprinklerinstallaties te kunnen aanleggen die voldoen aan alle eisen volgens het CCV-certificatieschema en de normen die van toepassing zijn. Huisman Installatietechniek is hiervoor getoetst op het (interne) kwaliteitssysteem, diverse medewerkers hebben opleidingen gevolgd en reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn gecontroleerd. Michiel Huisman, mede-eigenaar van het installatiebedrijf: “ We zijn trots dat wij als MKB bedrijf onze kennis hebben opgebouwd en de nodige vaardigheden hebben ontwikkeld in deze specialistische markt.”

Het certificaat is door het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid) uitgereikt. Al sinds 2000 voert de organisatie de certificering van sprinklerinstallaties uit. En nu is er ook een kwaliteits- en keuringssysteem specifiek voor woningsprinklers.

Slachtoffers van brand vallen vooral in de woonomgeving. Woningsprinklerinstallatie vergroten de kans op overleven bij brand. De installaties zorgen voor zeker 82% minder dodelijke slachtoffers, 60% minder gewonden en 45% minder schade. In sommige landen zijn woningsprinklerinstallaties al verplicht. In Nederland is het een nieuwe, groeiende ontwikkeling in de woning- en utiliteitsbouw.

Met ruime ervaring bij de brandweer en goede technische installatiekennis was Huisman in Joure dé partij om deze specifieke kennis en vaardigheden eigen te maken. Met succes! Afgelopen jaren zijn al diverse projecten uitgevoerd en ook in 2017 groeit de lijst. Als lid van de Verenigde Woningsprinklerinstallateurs (VWI) heeft het installatiebedrijf die ervaring gebruikt om samen met andere installateurs, Brandweer Nederland, adviseurs en verzekeraars mee te denken in de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. Onder de naam Huisman Sprinklertechniek bouwt het installatiebedrijf haar deskundigheid verder uit.

De certificatie-instelling CIBV controleert of de aangesloten sprinklerinstallatiebedrijven de benodigde kwaliteit leveren. CIBV maakt hierbij gebruik van het certificatieschema Woningsprinklerinstallaties, ontwikkeld door het CCV als onafhankelijk schemabeheerder.