Woningsprinkler antwoord op vraag naar langere vluchttijd

Hoe zorg je ervoor dat gasten met een beperking niet alleen zo zelfstandig mogelijk kunnen verblijven, maar in geval van brand ook voldoende tijd hebben om veilig te kunnen vluchten? Voor die vraag zag SailWise zich gesteld bij de realisatie van een nieuwe watersportaccommodatie. Om dit mogelijk te maken werd gekozen voor een woningsprinklerinstallatie als extra brandveiligheidsvoorziening.

In het Friese Elahuizen aan de rand van de uitgestrekte Fluessen is in een schitterend verbouwd voormalig kaaspakhuis sinds 2016 It Sailhûs gevestigd. Het pand is eigendom van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland – kortweg SailWise – en beschikt over vier appartementen die volledig zijn ingericht voor mensen met een beperking.

Vluchtveiligheid
“Wij bieden watersportvakanties aan voor mensen met een beperking. In de ogen van de buitenwereld lijkt dat al snel onveilig. In onze ogen is het zeker mogelijk, maar dan moet je goed nadenken over de veiligheidsmaatregelen die je treft en ervoor zorgen dat het bij wijze van spreken veilig kan misgaan”, aldus Michiel Meijers, manager van SailWise en verantwoordelijk voor onder andere de bouwprojecten van de stichting. “Ons algemene uitgangspunt is dat mensen in een prettige omgeving veilig kunnen verblijven. Veiligheid is voor ons dan ook heel belangrijk.”

Toch heeft SailWise geen specifiek brandveiligheidsbeleid. Meijers: “Uiteraard voldoen we aan alle eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving. Zo voldoet dit pand volledig aan het Bouwbesluit.” Maar Meijers benadrukt dat SailWise doordrongen is van het belang van brandveiligheid. “Wij zijn ons terdege bewust dat onze gasten in geval van een calamiteit meer tijd nodig hebben om te vluchten en dit vraagt om specifieke voorzieningen als het gaat om de vluchtveiligheid.”

Dringend advies
Bij de realisatie van het project liet SailWise zich daarom bijstaan door een bouwadviseur die het project begeleidde. In de ontwerpfase werd een brandtechnisch adviesbureau in de hand genomen. Zij brachten de brandwerendheid en de brandoverslagrisico’s van de verschillende compartimenten in kaart en optimaliseerde het. Tijdens de ontwerpfase vond bovendien intensief overleg plaats met de gemeente en de brandweer. Meijers: “Wij wilden vooraf duidelijkheid of we wel konden realiseren wat we voor ogen hadden. Dan heb je te maken met de interpretatie van wet- en regelgeving en dan is het nuttig is om er deskundigen bij te betrekken die je daarbij kunnen adviseren en goed overleg te hebben met gemeente en brandweer.”

Uiteindelijk lag er een ontwerp dat voldeed aan het Bouwbesluit met de daaruit voortvloeiende brandveiligheidsvoorzieningen zoals een brandmeldinstallatie (BMI), rookdetectie en brandwerende deuren. Desondanks besloot SailWise ook tot de installatie van een woningsprinkler. Meijers legt uit waarom: “Tijdens die overleggen in de ontwerpfase met het bevoegd gezag gaf de brandweer aan dat door de ligging van het pand in het buitengebied er sprake was van een lange aanrijtijd. Dat was voor ons reden om te kijken naar een oplossing om de voor onze gasten zo belangrijke vluchttijd te verlengen en daarvoor extra voorzieningen te treffen. Zo kwamen we tot de keuze voor een woningsprinkler-installatie.”

Michiel Huisman, directeur van Huisman Sprinklertechniek in Joure, was verantwoordelijk voor de installatie en licht dit verder toe: “Het bevoegd gezag kan een woningsprinkler niet verplichten. Immers, als een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit is dat voldoende. Maar de gemeente heeft in dit geval wel het advies gegeven om aanvullende maatregelen te treffen.”

Bewuste keuze
Meijers bevestigt dat de woningsprinklerinstallatie geen harde eis betrof van het bevoegd gezag maar een advies. “Voor ons was echter steeds het uitgangspunt dat onze gasten zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen verblijven en ook in noodgevallen zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen vluchten. De vluchttijdverlenging was voor ons dan ook de doorslaggevende factor voor deze beslissing. Wij hebben al tijdens de ontwerpfase het besluit genomen, dat was een bewuste keuze in het belang van onze doelgroep.”

Toegevoegde waarde
Het brandtechnisch adviesbureau adviseerde een woningsprinklerinstallatie conform de NEN 2077 of de NFPA 13D. Huisman: “Ik ben tijdens het ontwerpen van de installatie verschillende keren op de locatie geweest om het ontwerp met de werkelijke situatie af te stemmen, omdat het best een complex pand is. Voor de appartementen op de eerste verdieping volstond de in het bestek voorgeschreven oplossing conform de NFPA 13D. Maar volgens ons was voor de twee appartementen op de zolder – een hoge, open ruimte met een houten kap – een oplossing conform de NFPA 13R een betere oplossing om de door SailWise zo gewenste langere vluchttijd te realiseren. Omdat ik wist dat SailWise altijd kiest voor extra veiligheid, heb ik daarom deze oplossing geadviseerd. Dat is denk ik wel mijn toegevoegde waarde geweest in dit proces.”

Ontzorgd
Meijers heeft de samenwerking en dit advies als bijzonder prettig ervaren. “Het is fijn als er door je installateur met zijn deskundigheid met je wordt meegedacht om binnen het beschikbare budget tot een optimale veiligheidsoplossing te komen.”
Dat is ook de reden dat SailWise voor de gebruiksfase van de installatie op Huisman vertrouwt. Meijers: “We onderhouden de installatie conform de norm. Als gebruiker zouden we dat zelf kunnen doen. Toch hebben we daarvoor een onderhoudscontract afgesloten.” Huisman vult aan: “In geval van een woningsprinkler kan de gebruiker zelf het onderhoud doen, maar bij dit gebouw moet de brandmeldinstallatie met de doormelding worden geïnspecteerd. Daarom hebben wij het hier zo geregeld dat tijdens de jaarlijkse inspectie van de BMI ook de woningsprinkler wordt geïnspecteerd en onderhouden. Dan testen we de flowswitch en laten we de pomp draaien.”

Meijers sluit af: “Wij willen heel graag dat het onderhoud aan en testen van de installatie door een professional wordt gedaan. Dat is ook weer een bewuste keuze, ingegeven door het belang dat wij hechten aan veiligheid. Bovendien willen we op dit vlak ‘ontzorgd’ worden.”

 

Het volledige en originele artikel, vindt u hier: ‘Woningsprinkler antwoord op vraag naar langere vluchttijd

Bron: CCV